DENTICA

gabinet stomatologiczny

INFORMACJE

Szanowny Pacjencie/Pacjentko W związku z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), które ma zastosowanie od 25 maja 2018 r, informuje się o przetwarzaniu danych oraz prawach związanych z przetwarzaniem tych danych: 

Administrator Danych Administratorem danych osobowych Pani/Pana/małoletniego jest NZOZ DENTICA, ul. Śląska 34, 41-100 Siemianowice Śląskie NIP: 7161172454 REGON: 240065657, Kontakt telefoniczny: 32 228 94 71 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Wyznaczono Pana Dawida Szarka na Inspektora Danych (IOD) w NZOZ DENTICA, ul. Śląska 34, 41-100 Siemianowice Śląskie. 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, wynikających z RODO e-mail: rodo@medkomp.pl

GWARANCJA 

Gwarancja obejmuje: 
•       wypełnienia światłoutwardzalne i glassjonomerowe ( 1 rok ), 
•       stałe uzupełniania protetyczne ( korony i mosty porcelanowe ) ( 5 lat ), 
•       mosty „adhezyjne” ( 2 lata ), 
•       protezy ruchome ( 2 lata ). 

Gwarancja nie obejmuje: 
•       prac tymczasowych ( korony tymczasowe, protezy natychmiastowe ), 
•       prac wykonanych na życzenie pacjenta, przy wykonywaniu, których został poinformowany o ograniczeniu 
         lub braku gwarancji, 
•       leczenia kanałowego. 

Gwarancja przestaje obowiązywać w przypadku:
•       niedostatecznej higieny jamy ustnej, 
•       niestosowania się do zaleceń lekarza, 
•       nieprzestrzegania obowiązkowych wizyt kontrolnych, 
•       nieszczęśliwego wypadku czy urazu, 
•       naturalnego zaniku kości i przyzębia, 
•       współistniejących chorób ogólnych wpływających na zdrowie narządu żucia ( cukrzyca, padaczka, astma, osteoporoza, RZS ).    
Kierownik zakładu NZOZ DENTICA lekarz stomatolog Monika Nawrot przyjmuje interesantów w terminach uzgodnionych telefonicznie lub osobiście w rejestracji zakładu. Książka Skarg i Wniosków znajduje się w  rejestracji zakładu. Wszelkie uwagi można kierować do kierownika zakładu drogą mailową na adres: dentica.siemianowice@interia.pl

Zapraszamy do rejestracji ONLINE

UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ